Oświadczenie

Pobierz dokument w formacie pdf [rozmiar pliku 268,3 KB] [ilość pobrań 207]

Zestaw dokumentów:
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;
WNIOSEK o dofinansowanie zorganizowanego we własnym zakresie wypoczynku dziecka;
WNIOSEK o przyznanie dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
Wniosek o przyznanie zapomogi;
Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową;
WNIOSEK o przyznanie świadczenia ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe;
UMOWA o przyznanie zwrotnej pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Pobierz dokumenty w formacie pdf [rozmiar pliku 226,8 KB] [ilość pobrań 39]
Fundusz socjalny