Opłaty za pobyt w internacie:

  • Miesięczne zakwaterowanie: 60,00 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa: 13 zł x ilość dni w danym miesiącu
  • Obiad dla uczniów szkoły: 5,00 zł
  • Obiad dla nauczycieli i pracowników szkoły: 8 zł
  • Obiad dla osób z zewnątrz: 12 zł

Opłaty za internat należy regulować z góry, do 10-tego każdego m-ca. Płatności można dokonać w kasie szkoły bądź przelewem na konta:
ZAKWATEROWANIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
41 2030 0045 1110 0000 0195 0910
WYŻYWIENIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
62 2030 0045 1110 0000 0195 0920

Istnieje możliwość noclegu w internacie dla osób z zewnątrz, grup sportowych itp. Wszelkich informacji dotyczących opłat za nocleg i wyżywienie można uzyskać kontaktując się
z kierownikiem internatu.

Opłaty