Komunikat o przyborach w części pisemnej 2020 *pdf—rozmiar pliku–396,8 KB–ilość pobrań–21
Komunikat o przyborach w części pisemnej 2019 *pdf—rozmiar pliku–135,4 KB–ilość pobrań–74
Komunikat o przyborach w części praktycznej 2019 *pdf—rozmiar pliku–141,4 KB–ilość pobrań–64
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje VI-VII 2019-KKZ 37,6 KB 123
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje VI-VII 2019- Technikum 38,5 KB 89

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie