spotkanie z weteranamiDnia 6 marca uczniowie szkół powiatowych, w tym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami z Warszawskiego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o misjach w Afganistanie i Iraku, a także o pracy medyków na misjach. Prowadzący spotkanie połączyli się również za pomocą komunikatora internetowego z medykami przebywającymi na misji, którzy na żywo opowiedzieli o swojej pracy podczas wyjazdów.

Bujny na spotkaniu z Weteranami