Jubileusz Luks Gryf W niedzielę 30.09.2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach odbył się jubileusz 20 lecia istnienia sekcji podnoszenia ciężarów LUKS „Gryf” Bujny. Była to niezwykła okazja powrotu do przeszłości, przywołania w pamięci zdarzeń i ludzi współtworzących historię klubu. Był to czas analizy i oceny dotychczasowych dokonań oraz inspiracja do dalszych, ambitnych przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w naszym regionie. Jubileusz swoimi osobami zaszczycili: Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi – Marek Mazur, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Roman Drozdek, Dyrektor Zespołu Szkół CKP Paulina Dziadczyk, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi – Zdzisław Wawrzewski, Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS – Grzegorz Adamczyk, kierownik sekcji KU AZS w Częstochowie- Prof. zw. dr hab. Wiesław Pilisa, były trener sekcji podnoszenia ciężarów LUKS GRYF Bujny- Henryk Furmaniuk, Prezes Klubu tenisa stołowego z Bujen- Ryszard Kiereś, nauczyciele oraz pracownicy ZS CKP w Bujnach, zawodniczki i zawodnicy LUKS GRYF Bujny oraz wszyscy jego sympatycy i przyjaciele.
Uroczystość rozpoczęła prezes LUKS „Gryf” Bujny Anetta Mielczarek. Przedstawiła historię klubu, który stał się integralną częścią gminy Wola Krzysztoporska i na stałe wpisał się w serca wielu pokoleń. Wspomniała, że na 20 letni dorobek Gryfu składa się wysiłek wielu roczników zawodników, działaczy i trenerów. Uroczystość stanowiła wyjątkową okazję do podsumowania dorobku klubu LUKS Gryf, złożenia podziękowania jego założycielom oraz wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat przyczynili się do jego rozwoju. Władysław Wawrzyńczak – zastępca przewodniczącego LUKS „Gryf” Bujny przedstawił wszystkie sukcesy ciężarowców LUKS Gryf Bujny na arenach krajowych i zagranicznych. W imieniu Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały i Wicestarosty Piotra Wojtysiaka Radny Powiatu Piotrkowskiego Sylwester Ossowski przekazał na ręce Prezes Klubu list gratulacyjny.

20-lecie klubu LUKS ,,Gryf’’ Bujny