W dniach 22 stycznia i 5 lutego 2019r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach gościli przedstawiciele 9 Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w ramach współpracy na rok 2019 przeprowadzili zajęcia z uczniami liceum ogólnokształcącego klas policyjnych i wojskowych. Zajęcia obejmowały na-stępującą tematykę „Struktura jednostek wojskowych i WOT” oraz „Wyposażenie jednostek wojskowych i WOT”.

9 Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Bujnach