Reprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach klas mundurowych obroniła tytuł Najlepszej Szkoły w Powiecie w Konkursie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi . Do punktacji wliczał się konkurs wiedzy z zakresu WOS, Edukacji Policyjnej, przepisy ruchu drogowego oraz policyjny tor sprawnościowy. W obu konkurencjach reprezentanci uzyskali największą liczbę punktów. Szkołę reprezentowali: Monika Tasarz, Milena Tasarz, Jakub Szczepanik, Bartłomiej Szymański. Wygrana dała przepustkę na zmagania wojewódzkie w Łodzi i walkę o medal. Opiekun Anetta Mielczarek.

Bujny obroniły tytuł Najlepszej Szkoły w Powiecie w Konkursie o Puchar Komendanta Policji