WIELKI SUKCES „MUNDURÓWKI”
Reprezentanci klas mundurowych wywalczyli II miejsce, w prestiżowym Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi , w którym wzięło udział 18 szkół z całego województwa.
Celem konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, a także promowanie służby w Policji jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy.
Konkurs składa się z testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, wzorowanych na testach, jakie przechodzą kandydaci do służby w Policji.
Każdy uczestnik konkursu musiał wykazać się wiedzą o policji i społeczeństwie oraz o przepisach ruchu drogowego. Zawodnicy pokonywali także policyjny tor przeszkód oraz przechodzili rozmowę kwalifikacyjną. Nasi uczniowie w składzie: Tasarz Monika , Tasarz Milena, Szymański Bartłomiej, Szczepanik Jakub przygotowywani zostali przez Panią Anettę Mielczarek i Panią Dorotę Szeidl. Opiekę podczas turnieju sprawował Pan Maciej Wieczorek.
WIELKIE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA dla MŁODZIEŻY oraz NAUCZYCIELI.

Wielki sukces „Mundurówki”