Dnia 31.05.2019 r. w bazie 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyły się zawody sportowo – obronne klas mundurowych. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach zajęli w tym roku V miejsce.
Zawody zorganizowane zostały przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Ich celem było wyłonienie drużyny, która reprezentować będzie nasze województwo podczas V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu.
Wystartowało 7 dziewięcioosobowych zespołów. Uczniowie rywalizowali w 3 konkurencjach: strzelaniu, rzucie granatem oraz marszobiegu na dystansie 5 km. Podczas marszobiegu uczestnicy musieli ewakuować na noszach „rannych” oraz przenieść 3 skrzynki z amunicją ważące po 25 kg.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nagrody wręczali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk. Jarosław Wasilewski, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk. Piotr Chrzanowski oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.
Klasy mundurowe reprezentowali: Milena Tasarz, Monika Tasarz, Paulina Rybicka, Natalia Pasińska, Mateusz Stępień, Michał Zimica, Bartłomiej Bąbol, Patryk Jankowski, Jakub Szczepanik.
Do zmagań przygotowywali drużynę nauczyciele wychowania fizycznego: Anetta Mielczarek i Jolanta Kordowiak.

Zawody sportowo-obronne klas mundurowych