Społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach w dniu 15 września br. uczestniczyła w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Szydłowie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, a następnie Mszą Świętą. Władze starostwa, zaproszeni goście, jak również okoliczni mieszkańcy odwiedzali wystawione stoiska. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, strojów czy nieodzownych dożynkowych wieńców. Nasze stoisko prezentowało się kolorowo i pachnąco, a do skosztowania specjałów przygotowanych na tę okoliczność zachęcała młodzież szkoły. Jak zwykle tłumnie odwiedzali nas absolwenci oraz zaprzyjaźnieni wystawcy.
Nad pocztem sztandarowym i obsługą dożynek czuwali: I. Sych, N. Szczypińska, K. Wieczorek, K. Maksalon, K. Chmura, J. Baraniuk, P. Michalak, W. Turowicz, P. Pal.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: D. Skulimowska, M. Kaczmarek-Michalak, B. Ściegliński, E. Dąbrowska, K. Mazur, K. Laskowska, T. Pytka, J. Dawidowicz.

Podziękowanie za plony
Tagi: