W dniu 3 października uczniowie klasy III LOp/LOw odwiedzili Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb. Wspólnie z uczniami klas mundurowych z Łodzi, Piotrkowa Tryb. oraz Wojsławic zwiedzili jednostkę poznając jej infrastrukturę, a także jej oddział w Sulejowie. Młodzież wysłuchała wykładów między innymi na temat historii więziennictwa na terenie ziemi piotrkowskiej, organizacji zakładów karnych i aresztów śledczych mieszczących się w okręgu łódzkim oraz specyfiki pracy funkcjonariuszy służby więziennej i kryteriów naboru kandydatów.
Dalszym punktem programu wycieczki było odwiedzenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie, gdzie Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Łodzi zaprezentowała techniki interwencyjne oraz środki przymusu bezpośredniego. Opiekunem wycieczki był Tomasz Woźniak.

W murach Aresztu Śledczego