W dniu 25.11.2019 r. klasy I LOwp, I LOwg oraz II LOw, uczestniczyły wycieczce szkoleniowej do 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu.
Szkolenie złożone z części teoretycznej i praktycznej prowadzili: szeregowy Piotr Jodełka, starszy szeregowy Grzegorz Godala i starszy szeregowy Sławomir Owczarek. Zajęcia dotyczyły składania i rozkładania broni MSBS Grot Szkolny, dysfunkcji broni, dopasowywania indywidualnego wyposażenia żołnierza na polu walki. Uczniowie zapoznali się z przepisami bhp oraz zasadami użytkowania maski przeciwgazowej MP6.
Najwiekszym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia praktyczne dotyczące składania i rozkładania broni. Opiekunami wycieczki były p. Dorota Szeidl i p. Jolanta Kordowiak.

Na poligonie 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu