W dniu 28.11.19 klasy I LOW i II LOW uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do kina Helios w Piotrkowie Tryb. W pierwszej części zajęć uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „Nie bądź dzbanem drogowym” pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykład połączony z prezentacją multimedialną zaprezentowali pracownicy piotrkowskiej szkoły jazdy „Olimp”. W drugiej części uczniowie brali udział w projekcji filmu pt. „Midway” w reżyserii Rolanda Emmericha. Film dotyczy przełomowej bitwy pod Midway, która rozegrała się między USA, a Japonią na Pacyfiku w 1942r. i odmieniła losy wojny na Dalekim Wschodzie. Walka na morzu i w powietrzu ukazana została z niesamowitym rozmachem. Reżyser pozwala wodzom śledzić losy bitwy oczami zwykłych marynarzy, pilotów, a także generałów i polityków, których decyzje miały zadecydować  o życiu tysięcy ludzi. Film był doskonałą lekcją historii wojskowości w aspekcie strategii, uzbrojenia  i umundurowania żołnierzy amerykańskich i japońskich. Był też opowieścią o braterstwie, przyjaźni, a przede wszystkim odwadze dowódców i żołnierzy amerykańskich, których determinacja i wola walki doprowadziła do zwycięstwa nad potężnym przeciwnikiem. Był też swoistym hołdem oddanym amerykańskim żołnierzom, co uwieńczyło ostatnie zdanie filmu: „Morze nie zapomina o swoich bohaterach”. Organizatorem wycieczki i opiekunem młodzieży była p. Dorota Szeidl. Opiekę sprawowały także p. D. Strzemieczna i I. Gemel.

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej