Uczniowie Zespołu Szkół CKP w Bujnach znów najlepsi w województwie.

W dniu 07.09.2018 r. na terenie 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo- Obronne dla klas mundurowych województwa łódzkiego. Zawody zorganizowane zostały przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Biorące w nich udział szkoły uczestniczyły w następujących konkurencjach:
– strzelanie z karabinka kbks,
– częściowe rozkładanie i składanie broni kbk AK,
– rzut granatem do celu,
– marszobieg zespołowy z pokonywaniem przeszkód na dystansie 5 km z elementami przenoszenia rannych na noszach i przepychania samochodu ciężarowego „STAR”.
Punkty zdobyte we wszystkich konkurencjach, zagwarantowały uczniom Zespołu Szkół CKP
w Bujnach I miejsce na podium. Dzięki tej lokacie uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym i wojskowym reprezentować będą Województwo Łódzkie w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu w dniach 30.09 – 05.10.2018.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również pracowników administracji i obsługi. Tego roku, 3 września w Zespole Szkół CKP im. Wincentego Witosa w Bujnach, odbyło się uroczyste powitanie roku szkolnego 2018/2019. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn państwowy.

Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły- Pani Paulina Dziadczyk, która serdecznie powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi. Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę, usłyszeli uczniowie rozpoczynający nowy etap swojej edukacji, czyli pierwszoklasiści.

Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego- wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości, spokoju, ciekawych doświadczeń, sił w realizacji celów oraz sprostania nowym zadaniom i wyzwaniom.

Pamięć żołnierzom września 1939r.

gory_borowskieTo już 79. rocznica walk zgrupowania pułkownika Ludwika Czyżewskiego na odcinku Księży Młyn – Góry Borowskie – Rozprza. Wszyscy zebrani oddali cześć pamięci żołnierzy, którzy stoczyli bitwę pod Borowską Górą z hitlerowskim najeźdźcą. Podczas uroczystości odbył się Apel Poległych. Odprawiona została także msza święta, po której nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem. Jak co roku, nie mogło zabraknąć również uczniów naszej szkoły. W uroczystościach upamiętniających bohaterów września 1939 roku udział wzięli: dyrektor szkoły Pani Paulina Dziadczyk oraz uczniowie: Julita Socha, Klaudia Stępnicka, Natalia Szewczyk, Jakub Szczepanik, Łukasz Wasilewski, Artur Marusiński, Maciej Pisarek i Kacper Maksalon. Opiekę nad uczniami sprawowały: Teresa Pytka, Iwona Gemel oraz Jolanta Dawidowicz.

Turniej

Turniej_komendanta_wojV miejsce Zespołu Szkół CKP w Bujnach na 23 szkoły z całego województwa łódzkiego w Finałowym Turnieju o Puchar Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi. Drużyna składała się z dwóch dziewcząt Moniki Tasarz i Mileny Tasarz oraz dwóch chłopców Adama Gałwiaczka i Filipa Sencio. Turniej obejmował trzy konkurencje: policyjny tor przeszkód, test wiedzy o policji i WOS oraz rozmowę kwalifikacyjną, Sukces wielki odniosła Monika Tasarz która została najlepszą zawodniczką wśród 46 dziewcząt. Drużyna przygotowywana była przez Anettę Mielczarek, Tomasza Woźniaka i Teresę Pytkę.

„Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych”

„Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych – projekt nr 2016-1-PL01-KA202-02587”
Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na świecie. W Polsce każdy co czwarty wypadek przy pracy ma miejsce w rolnictwie. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych (TUR) od kilkunastu lat przygotowuje młodzież – uczniów i absolwentów szkół rolniczych – do odbycia zagranicznych staży w rolnictwie. TUR jest liderem współpracy ze szkołami rolniczymi w kraju, wspierając wdrażanie dualnego systemu kształcenia. Podobnie działają partnerzy projektu w Niemczech oraz w Hiszpanii. Wszyscy partnerzy projektu dostrzegają duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych, wynikające ze specyfiki i złożoności
środowiska pracy rolnika (m. in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, ze zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac).

Święto Policji

Święto PolicjiW dniu 12.07.2018 r. uczniowie z klas I LOp/LOw oraz II LOp wraz z opiekunami- Dorotą Szeidl oraz Iwoną Gemel- uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Policji, które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. W uroczystości brali udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. podinsp. Krzysztof Mikułowski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. Adam Karzewnik, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, Przewodniczący Zarządu Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych mł. insp. w stanie spoczynku Włodzimierz Alama. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

„…I popłyną nam dni z wakacjami na Ty”

Zakończenie roku szkolnego to ważny moment dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół CKP w Bujnach. Po 10 miesiącach ciężkiej pracy nadszedł czas na wręczenie nagród i wyróżnień przez dyrektora szkoły Sławomira Piętakiewicza dla najzdolniejszej młodzieży. W uroczystości zakończenia roku udział wzięli zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim , Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Rady Rodziców.

Akcja „Ratujemy kaczuszki”

W czwartek 7.o6.2017 r. mieliśmy okazję przeprowadzić nietypową akcję ratunkową. Czterech uczniów Technikum Leśnego pomogło kaczce krzyżówce z 8 malutkimi kaczątkami. Otóż utknęły one w studzience położonej przy osadniku oczyszczalni ścieków w naszej szkole. Młode kaczki nie mogły się wydostać, gdyż różnica poziomów była za duża. Zrozpaczona kaczka-mama głośnym kwakaniem próbowała je namówić do dalszych prób, ale dopiero pomoc ludzka i przeniesienie kaczuszek w wiaderku do pobliskiego rowu rozwiązały kryzys.

Wniosek z tego, że trzeba być zawsze gotowym do niesienia pomocy.