Wybierz kierunek:

POLECAMY
Technik Architektury Krajobrazu
POLECAMY-tylko u nas!
Technik Leśnik
 
POLECAMY-tylko u nas!
Technik Weterynarii
POLECAMY
Technik Rolnik
POLECAMY
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
NOWOŚĆ
Technik Technologii Żywności

NOWOŚĆ
Technik SPEDYTOR


Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik Ekonomista-klasa patronacka Haering Polska Sp. z o.o.
Technik Ogrodnik
 

Technik Mechanik Lotniczy

 

Technik Logistyk-klasa patronacka Haering Polska Sp. z o.o.

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Agrobiznesu

Technik Turystyki Wiejskiej


Technik Obsługi Turystycznej

Technik Hotelarstwa

Technik Awionik

Źródło opisów: www.koweziu.edu.pl