Wybierz kierunek:

POLECAMY
Technik Architektury Krajobrazu
POLECAMY-tylko u nas!
Technik Leśnik
POLECAMY-tylko u nas!
Technik Weterynarii
POLECAMY
Technik Rolnik
POLECAMY
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
NOWOŚĆ
Technik Technologii Żywności
NOWOŚĆ
Technik SPEDYTOR

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik Ekonomista-klasa patronacka Haering Polska Sp. z o.o.
Technik Ogrodnik
Technik Mechanik Lotniczy
Technik Logistyk-klasa patronacka Haering Polska Sp. z o.o.
Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Agrobiznesu
Technik Turystyki Wiejskiej
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Hotelarstwa
Technik Awionik

Źródło opisów: www.koweziu.edu.pl