Procedury- dokumenty do pobrania:

Bezpieczeństwo- informacja dla rodziców[__rozmiar pliku 50,5 KB] [__ilość pobrań 0]
Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy[__rozmiar pliku 108,8 KB] [__ilość pobrań 7]
Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego[__rozmiar pliku 64,9 KB] [__ilość pobrań 0]
Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły[__rozmiar pliku 119,6 KB] [__ilość pobrań 0]
Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej[__rozmiar pliku 367,6 KB] [__ilość pobrań 9]
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych[__rozmiar pliku 174,1 KB] [__ilość pobrań 9]
Łamanie prawa autorskiego- procedura reagowania[__rozmiar pliku 77,7 KB] [__ilość pobrań 0]
Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie- procedura reagowania[__rozmiar pliku 60,0 KB] [__ilość pobrań 0]
Nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych- procedura reagowania[__rozmiar pliku 62,4 KB] [__ilość pobrań 0]
Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego[__rozmiar pliku 49,6 KB] [__ilość pobrań 0]
Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego[__rozmiar pliku 66,2 KB] [__ilość pobrań 1]