Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa
w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-LO-technikum-BH-Ist.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-OPW.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkoły branżowej II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-BH-II-st.pdf

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi kierunkami:

Technikum
Liceum
Szkoła branżowa