Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl
wypełniając wniosek.
Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru lub przesyłają przez profil zaufany.


Ogłoszenie- próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego w liceum ogólnokształcącym i technikum logistycznym.

Testy sprawnościowe 2023

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Branżowej II stopnia

Wniosek do szkoły- Szkoła Branżowa II stopnia

Przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie

https://youtu.be/n62_lFFih64

Przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

https://youtu.be/hJ7QPSuObyA

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-LO-technikum-BH-Ist.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-OPW.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkoły branżowej II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Terminy-rozszerzenia-BH-II-st.pdf

Orzeczenie lekarskie i oświadczenia do OPW.
Orzeczenie lekarskie i oświadczenia do OPW plik pdf

Wymagania- próba sprawności fizycznej do OPW
Wymagania- próba sprawności fizycznej do OPW plik pdf

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi kierunkami:

Technikum
Liceum
Szkoła branżowa