Uwaga! Testy sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego w terminie uzupełniającym odbędą się dnia 6.08.2021 r. o godzinie 9:00.

Uwaga! Testy sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego w terminie uzupełniającym odbędą się dnia 6.08.2021 r. o godzinie 9:00.


Link dla kandydatów do naboru elektronicznego (rejestracja kandydatów rozpoczęła się 17 maja 2021 r.)

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat


Próba sprawności fizycznej-Oddział Przygotowania-Wojskowego
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021-2022
Lista wybranych podmiotów badania uczniów 2021 Lista podmiotów wybranych w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych (technikum i branżowa szkoła I stopnia) w roku 2021. Podmioty te wykonują badania bezpłatnie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022- link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki


Logowanie do systemu dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego od 17 maja 2021r do 31 maja 2021r. UWAGA KRÓTSZY TERMIN REKRUTACJI!

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych- OPW Oświadczenie- plik *pdf
Orzeczenie lekarskie Orzeczenie- plik *pdf
Oświadczenie rodziców- próba sprawności fizycznej Oświadczenie rodziców- plik *pdf
Logowanie do systemu dla kandydatów technikum, liceum i szkoły branżowej I stopnia od 17 maja 2021r do 21 czerwca 2021r.
TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
12 CZERWCA 2021r. godz. 10.00.

Regulamin rekrutacji 2021-2022 technikum, liceum, szkoła branżowa
Regulamin rekrutacji 2021-2022 technikum, liceum, szkoła branżowa

Regulamin rekrutacja-2021-2022 oddział przygotowania wojskowego
Regulamin rekrutacja 2021-2022 oddział przygotowania wojskowego