Dyrektor Zespołu Szkół CKZ im. W. Witosa w Bujnach informuje o terminach próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego:
I termin 3 czerwca 2022r. o godz. 15.00.
II termin 20 czerwca 2022r. o godz. 15.00.
Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 sierpnia 2022r. o godz. 10.00.
Kandydaci zobowiązani są stawić się na testy z oświadczeniem rodziców o wyrażeniu zgody na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (pobierz).
Wymagania- próba sprawności fizycznej (pobierz).

Link do strony naboru- szkoły ponadpodstawowe- https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


Regulamin rekrutacji 2022-2023 Liceum Technikum Szkoła Branżowa
Regulamin rekrutacji 2022-2023 Oddział Przygotowania Wojskowego
Terminy rekrutacji 2022/2023 zarządzenie łódzkiego kuratora oświaty

Dyrektor Zespołu Szkół CKZ im. W. Witosa w Bujnach informuje o terminach próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego:
I termin 3 czerwca 2022r. o godz. 15.00.
II termin 28 czerwca 2022r. o godz. 10.00.
Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 sierpnia 2022r. o godz. 10.00.
Kandydaci zobowiązani są stawić się na testy z oświadczeniem rodziców o wyrażeniu zgody na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (pobierz).
Wymagania- próba sprawności fizycznej (pobierz).