Dyrektor Szkoły
Mirosława Kaczmarek-Michalak
Wicedyrektor Szkoły
Agnieszka Sajkowska