INSTRUKCJA DEKLARACJE MATURALNE 2019/2020

STRONA INTERNETOWA:
https://deklaracja.edu.pl

WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZGODNIE Z PODANĄ NA STRONIE INSTRUKCJĄ

KOD SZKOŁY (OKE)
TECHNIKUM
101010-0131W
LICEUM
101010-01130

KOD KLASY
LICEUM
LOP – A
LOW – B
ABSOLWENCI LICEUM – C
TECHNIKUM
TL – A
TR – B
TW – C
ABSOLWENCI TECHNIKUM – D

PO WYPEŁNIENIU I WYDRUKOWANIU DEKLARACJĘ NALEŻY PODPISAĆ WE WSKAZANYCH MIEJSCACH I DO 30.09.2019R. DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY.