RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW
Adres e-mail: rada.rodzicow@zsckpbujny.pl
Przewodniczący- Małgorzata Wiernicka
Zastępca przewodniczącego- Aneta Minuta
Sekretarz- Monika Kozień
Skarbnik- Aneta Kruszewski