RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW
Przewodniczący- JAROSŁAW KUSIAK
Zastępca przewodniczącego- MAGDALENA SYCH
Skarbnik- DARIA NOWAK