RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW
Adres e-mail: rada.rodzicow@zsckpbujny.pl
Przewodniczący- Małgorzata Wiernicka
Zastępca przewodniczącego- Monika Kozień
Sekretarz- Paweł Rozpędek
Skarbnik- Aneta Kruszewski

Konto bankowe Rady Rodziców:

18 1020 3916 0000 0802 0022 1747