RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW
Przewodniczący- JULITA KRÓL
Zastępca przewodniczącego- ANNA PURGAŁ
Skarbnik- EWA OWCZAREK