Aktualne opłaty za pobyt w internacie: /zmiana od 3.01.2022 r./

  • Miesięczne zakwaterowanie: 80,00 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa: 15 zł x ilość dni w danym miesiącu
  • Obiad dla uczniów szkoły: 5,60 zł
  • Obiad dla nauczycieli i pracowników szkoły: 9 zł

Opłaty za internat należy regulować z góry, do 15-tego każdego m-ca. Płatności tylko przelewem na podane numery kont:
ZAKWATEROWANIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
41 2030 0045 1110 0000 0195 0910
WYŻYWIENIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
62 2030 0045 1110 0000 0195 0920

Opłaty