Podsumowanie projektu ,,Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny”


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z pobytu naszych uczniów we Włoszech w ramach projektu Zagraniczna mobilność Erasmus+.

GALERIA ZDJĘĆ

Zakończenie rekrutacji do projektu.


Pliki do pobrania w ramach projektu „Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny”:

Regulamin rekrutacji | liczba pobrań 118
Formularz zgłoszeniowy | liczba pobrań 117

Rozpoczynamy rekrutacje do projektu
Praktyki zagraniczne we Włoszech!
Projekt „Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny”,
o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000127114

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja do projektu nr „Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny”, o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000127114, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W ramach projektu wsparciem obejmiemy 30 uczniów, którzy wyjadą na praktyki do Włoch, w regionie Padwy, w marcu 2024 roku.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans udziału w projekcie. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej naszej placówki, i tworzenie międzynarodowej przestrzeni szkolenia umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych wśród uczniów naszego technikum.
Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  • Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
  • Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z kryteriami.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną. Zostanie stworzona główna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa.
Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w listopadzie/grudniu 2023 roku. W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, dla kandydatów, niezbędne do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dotyczące projektu oraz procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.