Plik zaktualizowano dnia 31.05.2022 r.

Egzaminy zawodowe – sesja “lato 2022”

  1. Egzaminy– część pisemna – wersja „K”
Nazwa kwalifikacji Data/ Godzina /Czas trwania Forma egzaminu

Nr sali

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (10u.) 2.06.2022

14.00/(60 min.)

Pisemny „K”

Sala 4B(10)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (2 abs. kkz) 3.06.2022

10.00/(60min.)

Pisemny „K”

Sala 4B(10)

  1. Egzaminy – część pisemna (21.06.2022)
Nazwa kwalifikacji Godzina Czas trwania Forma egzaminu/

Nr sali

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (1u.)

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (2u.+ 1abs.)

R.09 Chów, hodowla i inseminacja zwierząt (1abs.)

10:00/(60 min.) Pisemny

Sala 11

RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (1 abs.) 14:00/(60 min.) Pisemny

Sala 11

 

  1. Egzaminy – część praktyczna – wersja „D”
Nazwa kwalifikacji Godzina Czas trwania Forma egzaminu//

Nr sali

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (10u.) 1.06.2022

9:00/ (120 min.)

Sala 11
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśny (3u.) + 1 abs. R.13

RL.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ( 2u.)

20.06.2022 9:00 /(120 min.) Sala 11
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (1u.) 20.06.2022 13:00 (180min.) Sala 11

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie