Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Sesja „zima 2023”

Nazwa kwalifikacji Data Godzina

Czas trwania

Forma egzaminu
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (2a)

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (14u)

9.01.2023r.

 

9:00 (60 min.) Praktyczny „D”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

9.01.2023r.

 

8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

9.01.2023r.

 

12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

9.01.2023r.

 

17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (1a)

 

10.01.2023r

 

10.00 (60min.) Pisemny „A”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

11.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

11.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

11.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych  (9 uczniów) 12.01.2023r 10.00 (60min.) Pisemny „K”
LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi  (5 uczniów) 12.01.2023r 12.00 (60min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

12.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

12.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

12.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(7 uczniów)

13.01.2023r 8.00 (60min.) Pisemny „K”
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (6 uczniów) 13.01.2023r 10.00 (60min.) Pisemny „K”
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (6 uczniów) 13.01.2023r 12.00 (60min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

13.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

13.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

13.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(8 uczniów)

14.01.2023r 8:00 (60 min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(8 uczniów)

14.01.2023r 10:00 (60 min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(9 uczniów)

14.01.2023r 12:00 (60 min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(9 uczniów)

14.01.2023r 14:00 (60 min.) Pisemny „K”
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

14.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

14.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

14.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

16.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

16.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

16.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

17.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

17.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

17.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

18.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

18.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

18.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych  (6 uczniów) 18.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych  (6 uczniów) 18.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych  (5 uczniów) 18.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

19.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

19.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

19.01.2023r 17.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(2 uczniów)

20.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

(1 uczeń)

20.01.2023r 12.30 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi 

(2 uczniów)

20.01.2023r 8.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

 (2 uczniów)

20.01.2023r 12.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

 (1 uczeń)

20.01.2023r 16.00 (150min.) Praktyczny

(wykonanie)

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie