Komunikat o przyborach w części pisemnej 2020 *pdf—rozmiar pliku–396,8 KB–ilość pobrań–26
Komunikat o przyborach w części pisemnej 2019 *pdf—rozmiar pliku–135,4 KB–ilość pobrań–77
Komunikat o przyborach w części praktycznej 2019 *pdf—rozmiar pliku–141,4 KB–ilość pobrań–68
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje VI-VII 2019-KKZ 37,6 KB 128
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje VI-VII 2019- Technikum 38,5 KB 100

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie