Procedury- dokumenty do pobrania:
Procedury zwolnień z WF[__rozmiar pliku 103,5 KB] [__ilość pobrań 71]

Bezpieczeństwo- informacja dla rodziców[__rozmiar pliku 50,5 KB] [__ilość pobrań 84]
Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy[__rozmiar pliku 108,8 KB] [__ilość pobrań 101]
Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego[__rozmiar pliku 64,9 KB] [__ilość pobrań 83]
Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły[__rozmiar pliku 119,6 KB] [__ilość pobrań 81]
Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej[__rozmiar pliku 367,6 KB] [__ilość pobrań 88]
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych[__rozmiar pliku 174,1 KB] [__ilość pobrań 93]
Łamanie prawa autorskiego- procedura reagowania[__rozmiar pliku 77,7 KB] [__ilość pobrań 78]
Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie- procedura reagowania[__rozmiar pliku 60,0 KB] [__ilość pobrań 76]
Nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych- procedura reagowania[__rozmiar pliku 62,4 KB] [__ilość pobrań 76]
Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego[__rozmiar pliku 49,6 KB] [__ilość pobrań 78]
Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego[__rozmiar pliku 66,2 KB] [__ilość pobrań 89]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali[__rozmiar pliku 58,7 KB] [__ilość pobrań 80]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy[__rozmiar pliku 58,0 KB] [__ilość pobrań 91]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole[__rozmiar pliku 51,5 KB] [__ilość pobrań 76]
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji[__rozmiar pliku 61,6 KB] [__ilość pobrań 76]
Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych[__rozmiar pliku 60,5 KB] [__ilość pobrań 79]
Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły[__rozmiar pliku 57,4 KB] [__ilość pobrań 83]
Procedura postępowania w przypadku podłożenia podejrzanego pakunku[__rozmiar pliku 90,7 KB] [__ilość pobrań 80]
Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
[__rozmiar pliku 64,3 KB] [__ilość pobrań 96]