Aktualizacja – 24.04.2023 r.

Komisja Socjalna prosi o składanie wniosków o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”.
Wnioski należy złożyć do 20.05.2023 r. do skrzynki podawczej w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy szkoły.
Zgodnie z obowiązującym prawem, przynależność do odpowiedniej grupy dochodowej(oświadczenie o dochodach) należy udokumentować przedstawionym do wglądu Komisji PIT za 2022 rok.
Jeżeli w oświadczeniu są uwzględnione inne osoby, należy przedstawić do wglądu Komisji również ich PIT za 2022 rok.
Osoby, które zadeklarowały dochód powyżej 6.021 zł (4 grupa) są zwolnione z obowiązku przedstawienia Komisji wspomnianych wcześniej dokumentów.

  • Po uzgodnieniu z Dyrekcją, Komisja ustala następujący terminy przedstawienia do wglądu PIT za rok 2022:
    – 8.05.2023 r. w godzinach od 9- 12 (pomieszczenie socjalne za gabinetem p. Dyrektor).

Aktualizacja – 15.02.2023 r.

Oświadczenie ZFŚS- 2023- pdf
Oświadczenie ZFŚS- 2023- docx
Regulamin ZSFF
Fundusz socjalny komplet wniosków