Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest organem przedstawicielskim społeczności wychowanków, powołanym w celu współdziałania z Kierownikiem Internatu i Radą Wychowawczą.

Celem działalności MRI jest:

  1. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
  2. Przejmowanie współodpowiedzialności za internat
  3. Podejmowanie przez wychowanków zadań wynikających z ich potrzeb oraz zainteresowań.
  4. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów.
  5. Włączenie do samorządowej działalności całej społeczności internackiej.

SKŁAD ZARZĄDU MRI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY:
Michał Zdonek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Gabriela Łabędzka
Gospodarz
Adrian Pietrzyk
Sekretarz:
Natalia Mierzejewska
Skarbnik:
Zuzanna Nowak

Funkcję opiekuna MRI pełni Kierownik Internatu Katarzyna Mazur