Przy kręceniu tego serwisu urabiają się po łokcie 😉 :


  • Maciej Wieczorek— administrator, webmaster Ja tu nawet nie sprzątam
  • Anna Daranowska-Wrzeszcz— redaktor Tytan pracy
  • Katarzyna Mazur— dział internat, koordynacja przepływu informacji Ciągle nowe pomysły
  • Jolanta Kordowiak— dział sportu i turystyki Zapalona turystka
  • Elżbieta Stanikowska– Sekretariat Szkoły- koordynacja przepływu informacji Zawsze pomoże