ZS CKP w BUJNACH PROWADZI REKRUTACJĘ NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NA KOLEJNY ROK SZKOLNY

– Rolnik (Prowadzenie produkcji rolniczej) ROL.04
– Operator maszyn leśnych (Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej) LES.01
– Ogrodnik (Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych) OGR.02
– Kucharz (Przygotowanie i wydawanie potraw) HGT.02
– Florysta (Wykonywanie kompozycji florystycznych) OGR.01

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE „DLA KANDYDATA”

na stronie Szkoły : www.zsckpbujny.pl

e-mail: sekretariat@zsckpbujny.pl

tel. (44) 647 25 59, Faks (44) 647 25 59

NABÓR TRWA DO 31 SIERPNIA w danym roku !!!


ORGANIZACJA KKZ
Regulamin KKZ

Wybierz kierunek:

Operator maszyn leśnych
Operator maszyn leśnych
Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych,
2) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej,
3) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi,
4) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych,
Kwalifikacja LES.01 (Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej) pozwala na pracę w gospodarce leśnej:
1) firmy usługowe z obsługą maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu zagospodarowania lasu;
2) obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu użytkowania lasu i pozyskiwania surowca;
3) Nadleśnictwa, Lasy Państwowe, tartaki, zakłady przetwórstwa drzewnego;

Ogrodnik

Ogrodnik
Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych i zdobycie umiejętności z zakresu produkcji ogrodniczej, szkółkarstwa , kwiaciarstwa. Uczy projektowania i zakładania ogrodów przydomowych i terenów zieleni.
W programie kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kat.T.
I. W zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych
2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
3. prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie
II. w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich
planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywniczych, przyprawowych i grzybów jadalnych
planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

Rolnik

Rolnik
1)Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3),
2) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10, wcześniej RL.16/R.16).
Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (ROL.04 i ROL.10) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko ROL.04).
Po ukończeniu uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje rolnicze, które umożliwiają m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.
Do zadań zawodowych należą prace związane z hodowlą i ochroną roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślinną w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznanie chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Kucharz

Kucharz
Szkoła przygotowuje do pracy w hotelach, restauracjach, kawiarniach, zakładach żywienia zbiorowego, kantynach oraz w stołówkach zakładowych i szkolnych.
Absolwent kształcącej w zawodzie kucharz przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. – przygotowanie i wydawanie dań.
W trakcie zajęć uczymy się:
rozpoznawania i oceny jakości surowca
przechowywania żywności
obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
obsługi sprzętu gastronomicznego
przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
wydawania dań
procesów technologicznych

Podanie- KKZ | rozmiar pliku pdf- 22,2 KB
Ogłoszenie o naborze na KKZ 2021 | rozmiar pliku pdf- 138,1 KB
Organizacja KKZ | rozmiar pliku pdf- 122,3 KB
Umowa o praktykę zawodową | rozmiar pliku pdf- 44,0 KB