GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO MGR KATARZYNY LASKOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
(Plan obowiązuje od dnia 18 grudnia 2023 r.) 

Tel. 44 647 25 59 wew. 27

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY PEDAGOGA
PONIEDZIAŁEK  8.50- 13.50
WTOREK  8.00- 15.00
ŚRODA  8.05-9.35 
11.25- 12.55
CZWARTEK  8.10- 8.40 
10.30 -12.00
PIĄTEK  8.00- 10.30  
12.10-14.40