Zapraszamy do korzystania z planu lekcji online dostępnego pod adresem PLAN LEKCJI lub w dziale „Dla ucznia” –> Plan lekcji. Plan działa również na telefonach. Można go zapisać samodzielnie w formacie *pdf.


Wykaz podręczników 2021/2022 – plik *pdf – ilość pobrań- 755