Nowy plan lekcji

Nowy plan lekcji, który zacznie obowiązywać po feriach zimowych od dnia 27.01.2020 r., już na naszej stronie. Zapraszamy!Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasza szkolna strona internetowa jest teraz chroniona komercyjnym certyfikatem SSL. To narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem (https://). Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę.