Uczniowie wszystkich klas mają obowiązek zgodnie z planem lekcji być do dyspozycji nauczycieli. Odbierać wiadomości i odsyłać zadane prace. Od dnia 25.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r będziecie oceniani, co stanowi podstawę do klasyfikacji.

LISTA KLASOWYCH ADRESÓW EMAIL do dyspozycji nauczycieli i uczniów, dla zdalnego nauczania.

Klasowe adresy email
Informacje dla rodziców i nauczycieli dotyczące sposobu realizacji zdalnego nauczania
Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

Informacja dla rodziców i uczniów

Zawiadomienie o bezpłatnych zajęciach z prawa dla dzieci i młodzieży przez internet


Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów- plik pdf