Informacja Dyrektora Szkoły w związku z nauczaniem zdalnym od dnia 19.10.2020 r.


Drodzy Uczniowie i Rodzice ZS CKZ w Bujnach,

przechodzimy od dnia dzisiejszego na naukę zdalną. Zasady jej funkcjonowania zawiera poniższy regulamin. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z nim oraz wypełnienie w TRYBIE PILNYM załącznika nr 1 do regulaminu oraz odesłania skanu podpisanego dokumentu do wychowawcy danej klasy. Ostateczny termin upływa 22.10.2020. Życzymy młodzieży zaangażowania i wykorzystania tego czasu w sposób produktywny, a  Państwu wytrwałości i cierpliwości podczas trwania nauki zdalnej.
Dyrekcja ZS CKZ w BUJNACH

Regulamin prowadzenia nauczania zdalnego w ZS CKZ w Bujnach
Regulamin użyczania laptopów,modemów w ZS CKZ w Bujnach
Nauczanie zdalne- załącznik RODO /załącznik nr 1

Zalecenia COVID-19

Nowe ogłoszenie dla maturzystów.

Nowy plan lekcji (niezbędna jest obsługa wtyczki Adobe Flash Player przez przeglądarkę)


Nasz film promocyjny. Zapraszamy!