Zalecenia COVID-19

Nowe ogłoszenie dla maturzystów.

Nowy plan lekcji (niezbędna jest obsługa wtyczki Adobe Flash Player przez przeglądarkę)


Ministerstw Obrony Narodowej przyznało od 1 września 2020 Zespołowi Szkół CKZ w Bujnach możliwość otwarcia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Rekrutacja nadal trwa, są jeszcze wolne miejsca w klasie wojskowej więc można dołączyć.
Nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego gwarantuje:
– zajęcia z żołnierzami zawodowymi,
– regularne szkolenia w jednostkach wojskowych,
– umundurowanie i wyposażenie z dotacji MON,
– skrócona służba przygotowawcza,
– pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej,
– dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wojskowe,
– absolwenci klas OPW po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej zostaną przeniesieni do rezerwy.


Nasz film promocyjny. Zapraszamy!