Wewnątrzszkolna procedura organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Harmonogramy konsultacji dla wszystkich klas.

Wewnątrzszkolna procedura organizowania zajęć i konsultacji
Harmonogram-konsultacje-klasy I-III Technikum i LO

Uwaga! W dziale „Kształcenie zawodowe” zaktualizowaliśmy informacje dotyczące egzaminu zawodowego. LINK

Dni Otwarte Online Zespołu Szkół CKZ w Bujnach. Zapraszamy!

Pobierz cyberbilet do naszej szkoły

Cyberbilet plik * jpg

Cyberbilet plik *pdf