INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

  1. Informuję, że od 19.10.2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach zostaje wprowadzone nauczanie zdalne do odwołania.
  2. Nauczyciele i uczniowie pracują zgodnie z planem lekcji.
  3. Wskazane jest prowadzenie lekcji on-line, korzystanie przez nauczycieli z platformy G Suite.
  4. Lekcja on-line nie może trwać dłużej niż 30 min.
  5. Nauczyciel, który nie prowadzi lekcji on-line, codziennie wysyła materiały dla każdego ucznia na jego osobistego e-maila poprzez e-maila klasowego w czasie rzeczywistym trwania lekcji.

Uczeń ma obowiązek  zapoznać się  z tematem, wykonać ćwiczenia i odesłać je zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

  1. Klasa I branżowa praktyki odbywa według planu na terenie Firmy Haering (czwartek, piątek).
  2. Wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami Zdalnego Nauczania umieszczonymi w zakładce Zdalne Nauczanie na stronie ZS CKZ w Bujnach.

Jednocześnie przepraszam jeżeli nastąpią pewne problemy w komunikacji z Wami, wynikające z różnych form zdalnego nauczania oraz z faktu, że nauczyciele przebywają  obecnie na zwolnieniu lekarskim i kwarantannie.
O wszystkich zmianach organizacyjnych podczas zdalnego nauczania nauczyciele będą informować uczniów na bieżąco za pośrednictwem poczty gmail.

p.o.dyrektora szkoły

Anetta Mielczarek