KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
30 tygodni nauki szkolnej w klasach maturalnych
38 tygodni nauki szkolnej w pozostałych klasach
I półrocze 2 września 2019 r. – 13 grudnia 2019 r. klasy maturalne
2 września 2019 r. -10 stycznia 2020 r. pozostałe klasy
II półrocze 16 grudnia 2019 r. – 24 kwietnia 2020 r. klasy maturalne
03 lutego 2019 r. – 26 czerwca 2020 r. pozostałe klasy

TERMIN

WYDARZENIA

24-25.08.2019r.

Rol – Szansa – wystawa płodów rolnych, promocja szkoły w regionie

25.08.2019r

Dożynki Gminno-Parafialne 2019 – udział w uroczystościach

02.09.2019r.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

01.09.2019r.

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego – Góry Borowskie

11.09.2019r.

Zebrania klasowe – spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów Posiedzenie Rady Pedagogicznej

11.09.2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

15.09.2019r.

Dożynki Powiatowe 2019 – udział w uroczystości

11.10.2019r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10.2019r.

Rykowisko – uroczystość pasowania uczniów klasy I TL

10.2019r.

Dzień patrona szkoły oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych

10.2019r.

Święto Pieczonego Ziemniaka

08.11.2019r.

Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

13.11.2019r.

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami. Informacja dla rodziców o proponowanych wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych, praktycznych i zachowania

12.2019r.

Konkurs wiedzy o AIDS

06.12.2019r.

Termin wystawienia ocen dla uczniów klas maturalnych

11.12.2019r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas maturalnych

18.12.2019r.

Zebranie wychowawców klas I-II LO i I-III T z rodzicami. Informacja dla rodziców o proponowanych wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych, praktycznych i zachowania

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – wyniki klasyfikacji

.12.2019r.

Konkurs i wystawa stroików bożonarodzeniowych.

19.12.2019r.

Wigilia szkolna i wigilie klasowe.

23-31.12.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna.

10.01.2020r

Wystawienie ocen dla klas I-II LO i I-III T ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

13-26.01.2020r.

Ferie zimowe

29.01.2020r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja semestralna uczniów I-II LO i I-III T

29.01.2020r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-II LO i I-III T ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – wyniki klasyfikacji semestralnej

02.2020r.

Konkurs ortograficzny Bąbel

02.2020r.

Konkurs geograficzny

03.2020r.

Konkurs matematyczny

03.2020r.

Konkurs historyczny

18.03.2020r.

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami. Informacja dla rodziców o proponowanych wszystkich ocenach
z zajęć edukacyjnych, praktycznych i zachowania

08.04.2020r

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

20.04.2020r

Rada pedagogiczna dla klas maturalnych

04.2020r.

Konkurs i wystawa stroików wielkanocnych

04.2020r.

Dzień Drzwi Otwartych – promocja szkoły

04.2020r.

Kurs pierwszej pomocy

09-14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2020r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas III LO i IV T

24.04.2020r.

Zakończenie zajęć w klasach III LO i IV T

30.04.2020r.

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04-30.05.2020r.

Egzaminy maturalne – część ustna i pisemna

20.05.2020r.

Zebranie wychowawców klas I-II LO i I-III T z rodzicami. Informacja dla rodziców o proponowanych wszystkich ocenach
z zajęć edukacyjnych, praktycznych i zachowania

19.06.2020r.

Termin wystawiania ocen klasyfikacji rocznej uczniom klas I-II LO i I-III T ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

22.06.2020r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I-II LO i I-III T

26.06.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

01.07.2020r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

27.06-31.08.2020r.

Ferie letnie