Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przystąpił do realizacji projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Harmonogram Projektu plik *pdf

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do kształcenia zawodowego.

Odbędą się również kursy dla uczniów. Oferta szkoleniowa dla uczniów  techników funkcjonujących w Zespole :

Grafika komputerowa 1 gr x 10 osób x 120 h
Druk 3 D- 2 grx 10 osób x 120 h
Tworzenie stron internetowych -1 ge x 10 osób x 120 h
Programy biurowe i obsługa biura- 1 gr x 10 osób x 60 h
Prawo jazdy – 25 osób

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach (w 2021 roku).