Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przystąpił do realizacji projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Wydłużamy termin naboru na szkolenia.
Termin składania formularza zgłoszeniowego mija z dniem 31.01.2021 r!!!
Proszę uzupełniony w edytorze wysłać drogą elektroniczną na adres:
miroslawa.kaczmarek-michalak@zsckpbujny.pl
do Pani Mirosławy Kaczmarek – Michalak Koordynatora Projektu.
Proszę zapoznać się z Regulaminem naboru oraz uzupełnić odpowiednie oświadczenia.

Regulamin naboru dla ucznia, słuchacza plik *pdf
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia, słuchacza plik *doc
Harmonogram Projektu plik *pdf

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do kształcenia zawodowego.

Odbędą się również kursy dla uczniów. Oferta szkoleniowa dla uczniów  techników funkcjonujących w Zespole :

Grafika komputerowa 1 gr x 10 osób x 120 h
Druk 3 D- 2 gr x 10 osób x 120 h
Tworzenie stron internetowych -1 gr x 10 osób x 120 h
Programy biurowe i obsługa biura- 1 gr x 10 osób x 60 h
Prawo jazdy – 25 osób

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach (w 2021 roku).