Prezentacja- projektplik *pptx ||rozmiar pliku 26,0 MB ||ilość pobrań 13

Harmonogram-ostateczna wersja-21.10.2021plik *pdf
Harmonogram szkoleń wynikający z projektu plik *pdf
HARMONOGRAM SZKOLEŃ po zmianach od września 2021 plik *pdf
Szkolenie z zakresu Druk 3D plik *pdf

Odnośnik do artykułu o szkoleniach w ramach Projektu.


Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” realizowany jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.

Projekt oparty jest na 3 etapach działań, które mają zwiększyć szanse zawodowe młodzieży w Powiecie Piotrkowski.
Pierwszym etapem działań jakie podjęliśmy w tym projekcie, było zakupienie nowoczesnego wyposażenia do pracowni leśno– weterynaryjnych, a mianowicie: nowe meble, komputery, tablice interaktywne, mikroskopy, rejestrator leśniczego, trofea, analizator moczu, analizator biochemiczny oraz analizator hematologiczny,  łapa psa do iniekcji, fantom psa, drukarka 3D oraz wiele ciekawej literatury fachowej. Nowoczesny sprzęt analityczno- laboratoryjny zwiększy atrakcyjność zajęć prowadzonych w klasach technikum weterynaryjnym. Zakupione sprzęty wykorzystywane przez leśników takie jak : rejestratory leśniczego oraz drukarka termiczna, które uczniowie będą mogli zabrać w teren uatrakcyjnią każde zajęcia prowadzenie na łonie natury. Natomiast sala nr 15 produkcji zwierzęcej dostała tzn.  nowe życie. Będzie doposażona w nowe meble, 10 stanowisk komputerowych, wiele sprzętu zootechnicznego, nowoczesną tablicę interaktywną. Dodatkowo, każdy komputer będzie miał zainstalowany program  komputerowy do układania i bilansowania dawek żywieniowych, dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzimy przyszłych rolników w nowoczesny świat zarządzania i prowadzenia gospodarstwa.

Zakupione doposażenie poprawi również przyswajanie wiedzy tej praktycznej, która jest kluczowa, aby  nienagannie wykonywać swoje zadania zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Aby efekt był zaskakujący podczas montowania nowoczesnego doposażenie, musieliśmy wyremontować jedną z sal lekcyjnych. Właśnie remont dobiega ku końcowi. Pozostały nam  meble i sprzęty do skręcenia, które stanowią nie lada wyzwanie. Każdego dnia przychodzą paczki z doposażeniem,  a my sukcesywnie własnymi siłami oraz zaangażowaniem  Rodziców z kl II SP (Państwu Rutowicz, Panu Pięta, Panu Dziuba oraz osób którzy wspierali nas przy pracach remontowych) próbujemy skręcać i składać. Ogrom pracy, którą włożyli Rodzice do przygotowania  klasy jest tak duża, że moje słowa uznania nie miałyby końca.

Oczyma mojej wyobraźni jest pięknie i nowocześnie. Tym wszystkim którzy tak mocno nam kibicują z całego serca dziękuję i trzymajcie kciuki do samego końca, ponieważ to nie koniec naszych działań. Jak tylko pandemia troszkę sfolguje bierzemy ostro  się do pracy z organizowaniem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz za  kurs prawa jazdy kat B.

Poniżej zamieszczam  krótką fotorelację z ostatnich naszych dni prowadzenia remontu.

Sprawozdanie wstępne z obecnych osiągnięć  projektu przedstawiła:

 Koordynator  szkolny  projektu Mirosława Kaczmarek – MichalakSprawozdanie z projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przystąpił do realizacji projektu RPLD.11.03.01-10-0060/19 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Wydłużamy termin naboru na szkolenia.
Termin składania formularza zgłoszeniowego mija z dniem 31.01.2021 r!!!
Proszę uzupełniony w edytorze wysłać drogą elektroniczną na adres:
miroslawa.kaczmarek-michalak@zsckpbujny.pl
do Pani Mirosławy Kaczmarek – Michalak Koordynatora Projektu.
Proszę zapoznać się z Regulaminem naboru oraz uzupełnić odpowiednie oświadczenia.

Regulamin naboru dla ucznia, słuchacza plik *pdf
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia, słuchacza plik *doc
Harmonogram Projektu plik *pdf

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do kształcenia zawodowego.

Odbędą się również kursy dla uczniów. Oferta szkoleniowa dla uczniów  techników funkcjonujących w Zespole :

Grafika komputerowa 1 gr x 10 osób x 120 h
Druk 3 D- 2 gr x 10 osób x 120 h
Tworzenie stron internetowych -1 gr x 10 osób x 120 h
Programy biurowe i obsługa biura- 1 gr x 10 osób x 60 h
Prawo jazdy – 25 osób

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach (w 2021 roku).