Garść jesiennej kultury

Klasa I LOP z wychowawczynią Katarzyna Laskowska oraz klasa IV TWLg z wychowawczynią Anna Daranowska-Wrzeszcz powitały jesień garścią kultury. Na początek było obejrzenie wystawy podsumowującej 40 lat twórczości artystycznej Józefa Jakubczyka mistrza gobelinu w piotrkowskiej galerii ODA. Potem spacer po Piotrkowie Trybunalskim. Na deser coś dla ducha, czyli spektakl „TyJa”. Monodram w pełnej aranżacji i wykonaniu Jarosława Figury. Polecamy zajrzeć po więcej na stronę Stowarzyszenia Pałacyk. Piękna jesienna pogoda, wspaniałe towarzystwo i emocjami wypełniony czas. Dziękujemy.

Strzeleckie Szkolenie klas mundurowych

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, klasy IV liceum ogólnokształcącego policyjne i wojskowe oraz kadeci klasy III Oddziału Przygotowania Wojskowego pod okiem profesjonalnego instruktora Wiesława Mierzejewskiego wzięły udział w szkoleniu z zakresu składania i rozkładania broni oraz strzelania z KBKS.
Po szkoleniu na uczniów czekała integracja przy ognisku i najprzyjemniejszy moment – pieczenie kiełbasek 🙂
Najlepiej strzelająca młodzież weźmie udział w Międzyszkolnych Zawodach w strzelaniu z KBKS 19.09.2022r w Piotrkowie Trybunalskim. Powodzenia

Bezpieczne wakacje

Uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpiecznych wakacji nad wodą oraz podczas spacerów w lesie. Zajęcia prowadzone były przez policję, ratownika medycznego oraz straż leśną. Dziękujemy im za cenne wskazówki na wakacje.

Wycieczka- Komenda Miejska Straży Pożarnej

W dniu 15.06.2022 r. uczniowie klas III LO policyjnej i wojskowej oraz II Oddziału Przygotowania Wojskowego uczestniczyli w wycieczce do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z zawodem strażaka, jego zadaniami, a także sprzętem wykorzystywanym podczas akcji. Spotkanie ze strażakami miało również na celu kształtowanie u uczniów szacunku do osób narażających własne życie dla ratowania innych.

Opiekunami wycieczki były: Anetta Mielczarek oraz Julita Furczyńska.

Stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego

W dniu 20 maja 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Powiatu Piotrkowskiego. Akty nadania stypendium za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 wręczył uczniom Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz.

Stypendia otrzymali: Adrianna Kluzowska kl. III technikum weterynarii (po gimnazjum), Wiktor Gawron kl. IV technikum leśne, Martyna Kamińska kl. II technikum weterynarii, Julia Baraniuk kl. III liceum ogólnokształcące – klasa policyjna, Ewelina Kawnik kl. II liceum ogólnokształcące – klasa policyjna i Kinga Kawnik kl. II liceum ogólnokształcące – klasa policyjna. Wysokość stypendiów wynosi od 1250 zł do 2000 zł.

 Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz oraz p.o. Dyrektora Szkoły Mirosława Kaczmarek- Michalak złożyli stypendystom gratulacje, do których dołącza się cała społeczność szkolna.

Maturzyści z Bujen z wizytą w Areszcie Śledczym

Dzięki życzliwości funkcjonariuszy służby więziennej uczniowie klasy III policyjnej i wojskowej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach mieli okazję zaznajomić się z zasadami funkcjonowania Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. Na początku młodzież została poddana procedurze obowiązującej w areszcie – oddanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, kontrola przy użyciu sprzętu do wykrywania metali, pouczenie o odpowiednim zachowaniu w czasie pobytu.
Młodzież podczas wizyty dowiedziała się jak wygląda pierwsza droga osadzonego „za murem”, jego codzienne prawa i obowiązki. W ramach spotkania uczniowie mogli zobaczyć „spacerniak”, cele osadzonych, celę izolacyjną, bibliotekę, świetlicę, poznali krótką historię obiektu, a także zaznajomili się jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza. Zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej.
Wiele uwagi poświęcono także na przybliżenie zagadnień praw i obowiązków osadzonych oraz ich zachowaniu w warunkach izolacji. Ponadto przedstawione zostały zasady rekrutacji do służby i warunki pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Łączy Nas Pamięć

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej Akcji Żonkile upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Akcji towarzyszyło hasło ” Łączy Nas Pamięć”, które podkreślało siłę wspólnoty i solidarności w obliczu ludzkich dramatów. Żółty żonkil jest symbolem szacunku i zbiorowej pamięci. To najważniejsze wartości, na których budujemy teraźniejszość i narodową tożsamość.
W związku z Akcją Żonkile uczniowie klas liceum o profilu wojskowym i policyjnym wzięli udział w niecodziennej lekcji połączonej z prezentacją multimedialną. Poprowadzili ją historycy z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – dr Maciej Hubka i mgr Jacek Ziętek.
W pierwszej części spotkania przybliżono aspekt historii regionalnej. Przedstawiono zarys historyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim oraz okoliczności powstania getta w tym mieście – pierwszego na ziemiach polskich . Uczniowie mogli zobaczyć unikalne mapy getta, fotografie oraz materiały archiwalne.
W dalszej części spotkania, zgodnie z tematem przewodnim, omówiono genezę powstania w getcie warszawskim.Dokonano analizy działań zbrojnych, przybliżono postaci organizatorów i przywódców Powstania. Uczniowie mieli okazję poznać działalność organizacji żydowskich i ich współpracę z polską konspiracją. Dokonano podsumowania Powstania pod względem wojskowym i politycznym.