82 rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 01.09.2021 r. przy kwaterze wojennej bohaterów września 1939 roku na cmentarzu w Wolborzu odbyły się uroczystości upamiętniające 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W uroczystościach wzięli również udział uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, którzy wystawili kompanię honorową przy grobie poległych żołnierzy.

Naukę zacząć czas!!!

„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę”.
Benjamin Franklin

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po wakacjach, w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, znów zagościł gwar. W tym roku rzeszę uczniów poszerzyły klasy: I LOP, I OPW, I TL, I TW , I TR i I SBO.
Zabierając głos, Dyrektor Szkoły- Mirosława Kaczmarek- Michalak, powitała zaproszonych na tę uroczystość gości: Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego – Pana Dariusza Magacza, Kierownika Wydziału Edukacji – Panią Małgorzatę Zawiszę, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektora Rafała Rękawieckiego, starszą aspirant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – Panią Izabelę Gajewską, Zastępcę Dowódcy 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim – majora Roberta Wiernickiego, starszego chorążego sztabowego 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim – Pana Zdzisława Bartniaka, Dowódcę 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej- pułkownika Pawła Wiktorowicza, porucznika Przemysława Stemplewskiego z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski – starszego sierżanta związku strzeleckiego Łukasza Przybyła, drużynowego związku strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski – Michała Dybała, Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków – Pana Waldemara Pązika, Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt -Pana Mariusz Półbrata; technika weterynarii- pracownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt – Pana Łukasza Mielczarka , Grono Pedagogiczne, Rodziców, Pracowników Administracji i Obsługi oraz wszystkich uczniów w naszej szkoły. Odczytane zostały przez majora Roberta Wiernickiego listy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – jeden skierowany do kadetów klas mundurowych, drugi do wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. Pani Dyrektor odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej i Nauki Przemysława Czarnka.
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

Leśnicy na stażu w Kole

W ramach projektu pn.”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”, uczniowie II klasy Technikum Leśnego w Bujnach odbywają staż w Leśnej Osadzie Edukacyjnej i Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole. Różnorodność zadań i prac wykonywanych przez uczniów gwarantuje zdobycie doświadczenia zawodowego i cennych umiejętności. Stare porzekadło „przyjemne z pożytecznym” znajduje tu niewątpliwie zastosowanie.

Mistrzostwa Polski do 17 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Dnia 9. lipca 2021 roku na pomostach w Biłgoraju podczas Mistrzostw Polski do 17 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży klub LUKS Gryf Bujny reprezentowały dwie zawodniczki: Małgorzata Dworzyńska oraz Wiktoria Kaczmarek, uczennice Zespołu Szkół CKZ w Bujnach. Wiktoria startowała w kategorii do 59 kg i zdobyła VI miejsce, podnosząc w rwaniu 38 kg oraz w podrzucie 50 kg. Małgosia startował w kategorii do 64 kg zdobyła VIII miejsce, zaliczając w rwaniu 45 kg i w podrzucie 55 kg.

Klasy mundurowe z Bujen nie zwalniają tempa

23. czerwca policjanci z Komendy Miejskiej w Piotrkowie Tryb. wspólnie z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownikami medycznymi Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim oraz strażnikami leśnymi przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Warsztaty odbyły się przy posterunku policji wodnej w Barkowicach Mokrych. Podczas zajęć przedstawiono przede wszystkim zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W trakcie warsztatów młodzież mogła poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przed pojawieniem się fachowej pomocy medycznej oraz doskonalić wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk oraz gdzie w razie potrzeby uzyskać pomoc. Prezes WOPR Pan Leszek Ciechanowski bardzo interesująco i z wielkim zaangażowaniem przekazywał informacje młodzieży. Fakt, że Pan Ciechanowski żegnał się z zebranymi 4 razy, a potem znowu wracał aby jeszcze opowiedzieć o ciekawych, ale również tragicznych sytuacjach ze swojego zawodowego życia świadczy, jak wielką pasją jest dla Pana Leszka jego praca.
Uczniowie mogli dowiedzieć się również, jak wygląda praca policjanta „wodniaka”, zobaczyć, jaki sprzęt na kąpieliskach wykorzystują policjanci oraz ratownicy WOPR.
Pracownicy Straży Leśnej natomiast przekazali uczniom informacje na temat zachowania się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami oraz jak się zahować, gdy zgubimy się w lesie. Pokazali również, jak wyposażony jest samochód straży leśnej a uczniowie mieli możliwość wypróbowania działania pompy gaśniczej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Nadszedł  długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów i rodziców. 25. czerwca 2021 roku zakończył się kolejny rok szkolny.
Podczas tej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
– Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego- Pan Dariusz Magacz,
– Zastępca dowódcy 25.Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej- Major Robert Wiernicki,
– Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim- mł. insp. Rafał Rękawiecki
– Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Jarosław Kusiak,
– Przewodniczący Konwentu Seniora byłych członków Rad Rodziców- dr nauk prawnych Maciej Kujawiński.
– Pracownik Zespołu Komunikacji Społecznej Komedy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim- Pani Dagmara Mościńska.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego złożono gratulacje uczniom mającym najlepsze wyniki w nauce i wręczono im świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy.
Pani Dyrektor Anetta Mielczarek wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy pomagają w różnych przedsięwzięciach, podnoszą umiejętności zawodowe naszych uczniów, pomagają promować i rozwijać naszą szkołę. Szczególne podziękowania skierowała do przedstawicieli : Policji, Wojska, Nadleśnictwa, Pana Marcina Mazura oraz Rodziców, którzy aktywnie wspierali szkołę i służyli pomocą.
Teraz czas zasłużonego odpoczynku. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych  wakacji pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby nabrali energii i siły na nadchodzący rok szkolny.

Rozstrzygnięcie konkursu ,, Żołnierze wyklęci na terenie województwa łódzkiego’’

W dniu 18. czerwca 2021r. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu historycznego pt. ,,Żołnierze wyklęci na terenie województwa łódzkiego’’, w którym udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Uczennice Kornelia Chmura, Kinga Łaszek oraz Zuzanna Warchoł zdobyły pierwsze miejsce i zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Wyróżnienie natomiast otrzymali: Kacper Krawczyk, Przemysław Michalak i Kacper Lenart. Do konkursu uczniów przygotowały Teresa Pytka oraz Ewa Woźniak, nauczycielki historii. Społeczność szkolna gratuluje i życzy sukcesów na dalszym etapie konkursowym.

Mistrzostwa Polski LZS do lat 15 i do lat 17 – Siedlce

W Siedlcach na zawodach Mistrzostw Polski LZS do lat 15 i do lat 17 w barwach LUKS Gryf Bujny wystartowały Małgorzata Dworzyńska i Wiktoria Kaczmarek- uczennice Zespołu Szkół CKZ w Bujnach, w kategorii wagowej do 64 kg, w starszej grupie wiekowej. Małgosia zaliczyła w rwaniu 50 kg a w podrzucie 62 kg. Podrzut ten jest nowym rekordem życiowym tej zawodniczki. IV miejsce na tych zawodach zajęła Wiktoria, która podniosła w rwaniu 38 kg i podrzucie 48 kg.

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 18. czerwca 2021 roku w Zespole Szkół CKZ im. Wincentego Witosa w Bujnach odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych, a także uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół CKZ w Bujnach, a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, które to ceremonie ze względów pandemicznych nie mogły odbyć się wcześniej.
Dyrektor ZS w Bujnach, Pani Anetta Mielczarek, rozpoczęła uroczystość od powitania uczniów klas pierwszych: liceum ogólnokształcącego: klasy oddziału przygotowania wojskowego, klasy policyjnej oraz klas technikum weterynaryjnego, technikum leśnego oraz szkoły branżowej I stopnia o specjalności: operator obrabiarek skrawających.
Szczególnie serdecznie powitała gości przybyłych na tę uroczystość, w osobach:

1. Pana Ireneusza Czerwińskiego – przedstawiciela Starostwa Powiatowego
2. Płk Krzysztofa Jewgiejuka – Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
3. Cz.p.o. kpt. Wojciecha Szczepańskiego – Zastępcy Komendanta Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim, Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
4. Majora Roberta Wiernickiego – Zastępcy Dowódcy 25. Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej
5. Mł. inspektora Rafała Rękawieckiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Piotrkowie Tryb.
6. Asp. sztab. Sylwestra Nieśmiałka – Naczelnika Wydziału Prewencji w Piotrkowie Tryb.
7. Asp. Izabelę Gajewską – Rzeczniczkę KMP w Piotrkowie Tryb.
8. Mł. choroż. Bartłomieja Tkacza- przedstawiciela 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
9. Pana Dariusza Norberta Wata- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o. o., które jest właścicielem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie
10. Pana Mariusza Półbrata- Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt
11. Pana Jarosława Kusiaka- Przewodniczącego Rady Rodziców ZS CKZ w Bujnach
12. Dr nauk prawnych Macieja Kujawińskiego- Przewodniczącego Konwentu Seniora byłych członków Rad Rodziców
13. Sierż. Związku Strzeleckiego Łukasza Przybyła- Dowódcy Jednostki Strzelec nr 1031 im. Obrońców Lwowa w Piotrkowie Trybunalskim

Pani Dyrektor równie miło przywitała całą społeczność szkolną, rodziców oraz przyjaciół szkoły.
Uczniowie klas pierwszych tego dnia oficjalnie dołączyli do grona uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, której patronem jest Wincenty Witos, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy politycznych odradzającej się Polski. Człowiek, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Dyrektor szkoły, Anetta Mielczarek wraz z delegacją uczniów klas pierwszych złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą upamiętniającą Patrona szkoły.