TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.
Praktyki zawodowe odbywają się :
– w przedsiębiorstwach i gospodarstwach zajmujących się urządzaniem, pielęgnacją i ochroną terenów zieleni,
-w zakładach świadczących usługi w zakresie produkcji i sprzedaży drzew oraz roślin ozdobnych ,
-w jednostkach indywidualnych prowadzących działalność produkcyjno-usługową z zakresu tego zawodu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
– biologia,
– matematyka.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:
– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– biologia lub chemia lub fizyka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:
– OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
– OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu .

W ramach kwalifikacji OGR.03. uczeń posiada umiejętności :
-dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
-opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
-urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

W ramach kwalifikacji OGR.04. uczeń posiada umiejętności :
-dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
-opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
-budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:
-pomieszczenia biurowe i pracownie projektowe,
-firmy ogólnobudowlane,
-jednostki organizacyjne opracowujące projekty zagospodarowania terenu, realizujące założenia projektowe,
-firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu i produkcją roślin ozdobnych.
-placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
-ogrody botaniczne,
-placówki handlowe zajmujące się dystrybucją materiału roślinnego i budowlanego stosowanego
w terenach zieleni,
-własne firmy świadczące usługi w zakresie projektowania, budowy i pielęgnacji obiektów oraz elementów architektury krajobrazu.