TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • język angielski,
 • matematyka.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia lub chemia lub fizyka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

W ramach kwalifikacji SPL.01 uczeń posiada umiejętności :

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

W ramach kwalifikacji SPL.04 uczeń posiada umiejętności :

 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE
Możesz pracować między innymi w:

 • zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak produkcja, transport, handel, usługi, wojsko;
 • firmach produkcyjnych różnego typu, w których są magazyny;
 • centrach logistycznych;
 • składach materiałów i towarów, np. budowlanych, węgla;
 • sklepach;
 • wypożyczalniach;
 • we własnej firmie.