TECHNIK ROLNIK

Technik rolnik jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem kształcenia dla uczniów którzy chcą zdobyć zawód i profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą. Daje on uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Kierunek ten przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach rolniczych, przyrodniczych, technicznych, chemicznych i zootechnicznych, które lubią pracę na roli, zwierzęta i pracę ze zwierzętami, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.
Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik rolnik organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych, a także obsługuje środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej. Może prowadzić różne kierunki produkcji lub tylko jeden kierunek produkcji (np. produkcja roślinna, produkcja zwierzęca). Znana mu jest podstawowa struktura międzynarodowych łańcuchów logistycznych, w tym struktura przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych.
Uzyskane kwalifikacje rolnicze uprawniają do przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi oraz korzystania w pełni z pomocy w ramach programów UE dla rolnictwa.
Zapewniamy uzyskanie prawa jazdy kat. T

Szkoła przygotowuje uczniów do:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
 • uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • chemia.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia lub chemia.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

W ramach kwalifikacji ROL.04. uczeń posiada umiejętności:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

W ramach kwalifikacji ROL.10. uczeń posiada umiejętności:

 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
 • organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • we własnych lub rodzinnych gospodarstwach rolnych;
 • wykonując pracę najemną w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych;
  – w gospodarstw ekologicznych;
  – w produkcji zwierzęcej;
 • we własnej działalności gospodarczej zajmującej się np. produkcją rolną, prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego, marketingiem produktów rolnych.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów:

 • rolnictwo,
 • ogrodnictwo,
 • zootechnika,
 • biologia.