TECHNIK SPEDYTOR

Spedytor jest odpowiedzialny za organizowanie przewozu towarów w zakresie obowiązującego prawa i działalności gospodarczej. Może  wykonywać również czynności związane z przemieszczaniem towarów, ubezpieczeniami czy udzielaniem informacji taryfowych lub celnych. 

Do typowych obowiązków spedytora należy:

 • koordynowanie procesu transportowego,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • nadzór nad rentownością zleceń transportowych,
 • pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników,
 • bieżąca obsługa zleceniodawców,
 • bezpośrednia współpraca z przewoźnikami, w tym np. negocjowanie stawek transportowych,
 • pilnowanie terminowości realizowanych usług.

Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora, etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna również zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent technikum spedycyjnego zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach różnych branż na stanowiskach związanych z obsługą transportową.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • język angielski,
 • matematyka.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka, 
 • język obcy,
 • biologia lub chemia lub fizyka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 Uczniowie zdają  egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji:

 • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.  

W ramach kwalifikacji SPL.05.  uczeń posiada umiejętności :

 •  planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 
 •  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; 
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi w: 

 • firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym,
 • hurtowniach, placówkach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki,
 • agencjach portów morskich i lotniczych,
 • w firmach kurierskich,
 • w urzędach pocztowych, 
 • we własnej firmie.