TECHNIK WETERYNARII

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych zwierząt.
W hodowlach, technicy weterynarii są odpowiedzialni za kontrolę i opiekę nad zwierzętami. Dodatkowo przeprowadzają zabiegi inseminacji i odbierają porody, a w razie potrzeby stosują odpowiednie leczenie zwierząt.
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki chorób zwierząt,
 • chorób zwierząt gospodarskich i domowych,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
 • badania produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pracy w laboratorium weterynaryjnym,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w specjalistycznych lecznicach weterynaryjnych.
Zapewniamy prawo jazdy kat B .
Współpracujemy z Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ODR, KRUS , CIOP/PIB w Łodzi.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • chemia,
 • biologia.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia lub chemia lub fizyka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

W ramach kwalifikacji ROL.11. uczeń posiada umiejętności:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
 • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

W ramach kwalifikacji ROL.12. uczeń posiada umiejętności:

 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Jako technik weterynarii możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach weterynaryjnych,
 • laboratoriach weterynaryjnych,
 • zakładach mięsnych,
 • schroniskach, ogrodach zoologicznych,
 • inspekcjach weterynaryjnych,
 • stacjach inseminacyjnych,
 • gospodarstwach rolnych itp.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • weterynaria,
 • zootechnika,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • bioinżynieria,
 • hodowla koni,
 • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich,
 • rolnictwo.