TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy i bardzo atrakcyjny zawód stworzony dla wszystkich, którzy są zainteresowani możliwością rozwoju pasji kulinarnych, chcą „smakować życie” poprzez kreowanie nowych smaków i zapachów potraw i deserów. Uczy kreatywnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Pozwala rozwinąć umiejętności związane z organizacją imprez gastronomicznych od zakupu surowca do zadowolonego gościa. Daje możliwość posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Ważnym aspektem tego zawodu jest umiejętność planowania i oceny sposobu żywienia. Poznanie zasad układania jadłospisów, komponowanie menu codziennego i okolicznościowego oraz obliczanie wartości energetycznej potraw i posiłków. Absolwent będzie miał świadomość w jaki sposób żywienie wpływa na zdrowie i samopoczucie. Podczas nauki na tym kierunku uczniowie poznają też programy komputerowe, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • chemia,

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia lub chemia.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach kwalifikacji HGT.02. uczeń posiada umiejętności :

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

W ramach kwalifikacji HGT.12. uczeń posiada umiejętności :

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.