DRODZY RODZICE

         Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach  działając
w oparciu o rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19,  zwraca się z prośbą o nie posyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci do chwili całkowitego wyzdrowienia.

Jeżeli wróciliście Państwo z dziećmi z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopochodne, proszę powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego w szpitalu.

Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw. 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Tryb. al. 3 Maja 8 ; telefon 44 647 76 26

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem – województwo łódzkie:

 1. Bełchatów – Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii w Bełchatowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Czapliniecka 123
 2. Łódź-Bałuty – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych
  I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM
  w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, Gen. Karola Kniaziewicza 1 / 5
 3. Radomsko – Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Jagiellońska 36
 4. Tomaszów Mazowiecki – Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła II 35

Z poważaniem

p.o. dyrektora szkoły mgr Dorota Strzemieczna

Informacja dla uczniów ZS CKZ w Bujnach
Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jeżeli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie masz powodu do obaw!

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków  i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa
z powierzchni na siebie.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. al. 3 Maja 8; telefon: 44 647 76 26 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem – województwo łódzkie

 1. Bełchatów – Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii w Bełchatowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Czapliniecka 123
 2. Łódź-Bałuty – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
  I Chorób Wątroby, Gen. Karola Kniaziewicza 1 / 5
 3. Radomsko – Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Jagiellońska 36
 4. Tomaszów Mazowiecki – Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła II 35

800 190 590 – numer infolinii  Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem.