Aktualizacja 27.05.2020 r.

Aneks do Regulaminu rekrutacji dla absolwentów na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. LINK

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych-komunikat_MEN

Adres do strony systemu rekrutacji:
https://lodzkie.edu.com.pl/