Cześć i chwała bohaterom

5 września 1939r. na terenie Gór Borowskich, doszło do jednej z najkrwawszych walk kampanii wrześniowej. Najcięższa bitwa miała miejsce 5 września . Obrona, w której wzięli udział legioniści piechoty generała Ludwika Czyżewskiego została nazwana „Piotrkowskimi Termopilami”.
Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach uczcili pamięć Poległych i ich bohaterską walkę uczestnicząc w uroczystości organizowanej corocznie na Górze Borowskiej.
Ceremonia rozpoczęła się od uroczystego meldunku wojskowego, w którym w intencji Poległych odprawiono mszę świętą polową. Pamięć Obrońców uczczono też Apelem Poległych i salwą honorową.
Delegacja szkoły wraz z Dyrektor Mirosławą Kaczmarek- Michalak złożyła kwiaty pod pamiątkowym pomnikiem Obrońców Gór Borowskich.
Opiekę nad młodzieżą w tym dniu sprawowali: Jolanta Kordowiak i Tomasz Woźniak

Podziękowania GOK w Woli Krzysztoporskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej składa serdeczne podziękowania uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach za przeprowadzenie prac porządkowych przy pomniku Obrońców Gór Borowskich przed oraz po uroczystościach upamiętniających poległych w bitwie 5 września 1939r.

Sprawozdanie ze stażu

W SZKOLE W BUJNACH PRACA IDZIE W PARZE Z NAUKĄ – PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
Ruszyło kolejne zadanie wynikające z projektu pn.”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” realizowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im W. Witosa w Bujanch, a mowa o płatnych stażach zawodowych dla uczniów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych. Nad całością czuwa Koordynator szkolny projektu Mirosława Kaczmarek – Michalak.
Uczniowie po odbyciu 150 godzin stażu otrzymują wynagrodzenie w kwocie 1800.00zł, zwrot kosztów dojazdu oraz odzież ochronną i roboczą, w skład której wchodzą: buty robocze, kalosze/gumiaki, czapka, 2 koszulki, bluza polarowa, 2 pary spodni oraz fartuch. Oprócz gratyfikacji finansowej uczniowie rozpoczną podróż w dorosłe życie oraz nawiążą cenne relacje zawodowe, które miejmy nadzieję że zaowocują po skończonej szkole.
Uczniowie klasy weterynaryjnej odbywają miesięczny staż w Inspekcji Weterynarii, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej -laboratorium, Schronisku dla Zwierząt w Bełchatowie, Przychodniach Weterynaryjnych. Uczniowie klas rolniczych w nowoczesnych i wysoce wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-warzywnego. Klasy technikum leśnego realizują staże w indywidualnych przedsiębiorstwach obróbki drewna oraz grupa młodzieży rozpocznie staż w Osadzie Edukacyjnej Koło, gdzie zgłębi tajniki dzikiej przyrody.
Podczas pierwszego dnia uczniowie/ stażyści przeszli instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie wstępne BHP, zostali wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, zapoznali się ze swoim miejscem pracy oraz poznali się z opiekunami.
Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator szkolny projektu życzy wszystkim stażystom sukcesów w zdobywaniu praktycznej wiedzy w miłym i przyjaznym gronie.

Szkolenia w Bujnach z projektu

Szkolenia w Bujnach z projektu pt:” Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Powiecie Piotrkowskim”.

Jeszcze przed wakacjami uczniowie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w BUJNACH ruszyli prężnie z kolejnym zadaniem wynikającym zrealizowanego już projektu pt. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim.
Na rozpoczęciu gościły również u nas w szkole Pani Kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Zawisza i Pani Inspektor Agnieszka Wiatr oraz Pani Dyrektor Szkoły Anetta Mielczarek, które życzyły wytrwałości oraz sukcesów podczas zdobywania wiedzy, umiejętności i upragnionych certyfikatów z poszczególnych szkoleń!
Zakres szkoleń jest bardzo obszerny i ciekawy dla młodzieży zaklasyfikowanej na etapie rekrutacji. Doskonalenie zawodowe oczywiście wynika z potrzeb i zainteresowań młodzieży placówki oraz podążą za trendami nowoczesnego rynku pracy.
Zakres szkoleń obejmuje takie działy jak:
– Druk 3 D;
– Tworzenie stron internetowych;
– Grafika komputerowa;
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w salach lekcyjnych odpowiednio do tego przygotowanych. Jedna z sal jest również doposażona również ze środków pozyskanych w tym projekcie a mianowicie jest to sala leśno-weterynaryjna – Produkcji Zwierzęcej.
Podczas szkoleń młodzież zgłębiła podstawy związane z obsługą komputera, zasadą działania poszczególnych programów związanych ze specyfiką i tematyką danego kursu. Podczas pierwszych zajęć uczniowie nie tylko poznali zarys i historię powstawania np. druku 3D, ale
również mogli już przy pomocy trenera wydrukować swoje pierwsze figurki, pierścionki i breloki w drukarce 3D. Młodzież otrzymała również pomoce dydaktyczne niezbędne do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej, przygotowane przez firmę SYNTEA z Lublina, która wygrała przetarg na obsługę szkoleń.
Nad całością projektu czuwa koordynator szkolny projektu Pani Mirosława Kaczmarek – Michalak, która całym sercem zachęca młodzież do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz trzyma kciuki za wszystkich zrekrutowanych uczniów.

Zajęcia praktyczne Oddziału Przygotowania Wojskowego w jednostce patronackiej

W dniach 18 i 20 maja 2021 roku na terenach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Glinniku odbyły się zajęcia praktyczne Kadetów klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Uczniowie ćwiczyli między innymi:
– musztrę indywidualną,
– musztrę zespołową,
– ćwiczenia z musztry,
– przygotowanie żołnierza do działania na polu walki,
– techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych,
– zasady posługiwania się bronią strzelecką,
– zasady posługiwania się mapami wojskowymi,
– zasady stosowania indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierza
Program szkolenia dla klas Oddziału Przygotowania Wojskowego obejmuje co najmniej 230 godzin zajęć w czteroletnim cyklu szkoleniowym. Od 17 maja ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny do Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz innych kierunków w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja 1791

“Król z Narodem, Naród z królem”
Konstytucja 3 Maja uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. była pierwszą Konstytucją w Polsce i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej. Była symbolem dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Święto narodowe 3 Maja ustanowione w 1919 r. wprowadzono ponownie w 1990 r.