Przygotowania do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych – staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach” nr 2017-1-PL01-KA102-036391, finansowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pomału dobiegają końca. Niebawem bowiem 35. uczniów naszej szkoły kształcących się na kierunkach Technik rolnik i Technik leśnik, w towarzystwie 3 opiekunów wyruszy na praktyki zawodowe do Grecji w ramach realizowanej mobilności.

W ramach przygotowań nasza młodzież wzięła udział w zajęciach, obejmujących swoim zakresem:

  • Kurs języka angielskiego specjalistycznego, będący przygotowaniem dedykowanym poszerzeniu słownictwa, otwarciu się uczniów na używanie języka obcego w codziennych sytuacjach, a także powtórzeniu najważniejszych elementów.
  • Kurs języka greckiego podstawowego, którego głównym celem było pozwolenie na poznanie podstaw języka greckiego oraz nauka zasad podstawowej komunikacji w sytuacjach życia codziennego podczas pobytu w Grecji.
  • Przygotowanie w zakresie kulturowo-pedagogicznym, będące przygotowaniem dedykowanym należytemu zmotywowaniu uczestników przed wyjazdem, a także przybliżeniu im kultury i realiów życia w Grecji oraz zasad funkcjonowania w międzynarodowym środowisku.

 

Przygotowania do wyjazdu dobiegają końca!