Pierwszy tydzień praktyk naszych uczniów owocował w nowe wyzwania i doświadczenia. Wszystko rozpoczęło się od zapoznania z regulaminami wewnętrznymi, dyscypliną i stanowiskami pracy, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zapoznania z opiekunami praktyk.
Następnie Technicy leśnicy zajęli się rozpoznawaniem różnych typów gleb w lesie i przygotowywaniem jej do siewu. Zapoznali się również z ręcznym i mechanicznym wysiewem nasion, pikowaniem i szkółkowaniem sadzonek drzew leśnych oraz pielęgnacją zasiewów. Kolejne dni dedykowane były sortowaniu sadzonek gatunków drzew leśnych, ręcznemu przygotowywaniu gleb pod odnowienia, poprawki i uzupełnienia oraz zakładaniu upraw leśnych na powierzchni otwartej.
Technicy rolnicy oczywiście też nie próżnowali! Ustalali ilości i wykonywali nawożenia, uczestniczyli w planowaniu i wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem materiału siewnego do siewu oraz sadzeniaków do sadzenia. Podczas kolejnych dni planowali i wykonywali zabiegi uprawowe, siewy i nawożenie pod wybrane rośliny, zabiegi związane z pielęgnacją i ochroną roślin, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn i urządzeń. Tydzień zakończył się przygotowaniem produktów pochodzenia roślinnego do sprzedaży.
Teraz czeka nas weekend pełen wrażeń, bowiem przed nami program kulturowy! 🙂

Podsumowanie pierwszego tygodnia praktyk w Grecji