Po takim wspaniałym weekendzie i poniedziałek nam nie straszny! Rolnicy rozpoczęli go od wykonywania wskazanych prac w produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem różnych maszyn i urządzeń oraz porządkowania pomieszczeń inwentarskich w ramach wykonywania czynności codziennych. Następnie zapoznali się z procesem przygotowywania urządzeń wodociągowych do eksploatacji oraz przygotowywania do określonych prac wskazanych pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń. Wykonywali również czynności w zakresie przeglądów technicznych maszyn rolniczych i poznali nowe sposoby ich konserwacji i przygotowania do przechowywania.

Leśnicy natomiast sadzili sadzonki gatunków drzew leśnych w trudnych warunkach siedliskowo-glebowych i wykonywali pielęgnację upraw leśnych. W kolejnych dniach oceniali również rozmiar szkód wyrządzonych przez ssaki i wyceniali szkody łowieckie powodowane przez poszczególne gatunki. Pod koniec praktyk z kolei wykonywali pomiary pojedynczych drzew ściętych i stojących, oceniali udatność upraw i odnowień naturalnych i dobierali i przygotowywali sprzęt geodezyjny do różnego rodzaju pomiarów, które następnie wykonywali.

Na koniec odbyło się uroczyste podsumowanie praktyk, wraz z wręczeniem certyfikatów uczestnictwa i pożegnaniem z opiekunami. Nie obyło się bez wzruszeń, ale wszyscy pełni optymizmu i nowych doświadczeń, pozwalających na snucie realnych perspektyw zawodowych na przyszłość, wracamy do domu! 🙂

Nie zwalniamy tempa – drugi tydzień w Grecji już za nami