Projekt dobiega końca, w związku z czym nadszedł czas na finalne podsumowanie zrealizowanych działań. Sporządziliśmy w tym celu raport ewaluacyjny, podsumowujący cały przebieg podjętej przez ZS CKP im. W. Witosa w Bujnach inicjatywy pt. „Rozwój kompetencji zawodowych – staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach”, dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kliknij w zdjęcie poniżej i poznaj szczegóły! 🙂

Podsumowanie zrealizowanych działań – raport ewaluacyjny