Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”
Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona pracownia” przy ZSCKZ w Bujnach
Wartość ogólna zadania: 47 934,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 40 384,00 zł

W ramach projektu pracownia została wyremontowana i wyposażona w nowe meble, sprzęt multimedialny i badawczy oraz pomoce dydaktyczne.
Opis zakresu projektu:
1. Elementy wyposażenia pracowni (stoły; krzesła; biurko nauczycielskiego; rolety; regały/szafy; stojak na plansze; fototapeta; biurka – do pracy przy mikroskopie; krzesło obrotowe ergonomiczne dla nauczyciela) – 13 498,00 zł.
2. Pomoce dydaktyczne (model szkieletu człowieka; model budowy serca człowieka naczyń zmienionych chorobowo; model płuc, krtani i serca; model do demonstracji pracy płuc człowieka; model układu moczowego; model oka i ucha; model tułowia ludzkiego z głową; model DNA; mitoza – tablica; mejoza – tablica; model kwiatu; model strukturalny liścia; model wiązki przewodzącej; preparaty mikroskopowe – komórki roślinne, tkanki człowieka, komórki i tkanki zwierzęce, bakterie, grzyby; aparat do doświadczeń z fotosyntezy; zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców; odnóża owadów zatopione w tworzywie; szkielety naturalne kręgowców w tworzywie; szkło laboratoryjne; kwadrat i kratownica do pomiaru liczebności populacji w terenie; zestaw pojemników w nosidle; zestaw do badania powietrza; lornetki i lupy; mikroskopy; apteczka szkolna) – 16 686,00 zł.
3. Sprzęt audiowizualny, komputerowy, tablice multimedialne (zestaw interaktywny, komputer) – 10 200,00zł.
4. Prace remontowe (wymiana oświetlenia, gładzie i malowanie, odnowienie podłogi) – 7 550,00 zł.
Ekopracownia będzie służyła do realizacji podstawy programowej z biologii w ramach której omawiane są zagadnienia związane z ekologią. Głównym celem jest wykorzystanie ekopracowni do rozwijania zainteresowań młodzieży naukami przyrodniczymi.
Baza edukacyjna pozyskana w ramach projektu umożliwi prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny dla uczniów, jak również będzie wspierała przekazywanie treści teoretycznych.
Aktywne działanie uczniów i nowoczesne metody nauczania zapewnią wysokie standardy nauczania i atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy.
Projekt przewiduje wykorzystanie ekopracowni przede wszystkim na lekcjach biologii, zajęciach koła biologicznego oraz w celu realizacji programów edukacyjnych.
Autorem i koordynatorem Projektu jest p. Ewa Dąbrowska- nauczyciel biologii i p. Mirosława Kaczmarek – Michalak- nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

Projekt z zakresu Edukacji Ekologicznej realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi