W czasie ferii uczennice klas policyjnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach wzięły udział w akcji ,,Bezpieczne ferie 2023’’ zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Akcja skierowana była do uczniów szkół podstawowych.
W czasie trwania zajęć policjanci wraz z przedstawicielami WOPR zapoznali uczestników
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych spacerów, zachowania się kiedy zarwie się pod nami lód. Największą atrakcją jednak okazał się czworonożny funkcjonariusz Pion – owczarek holenderski.

Bezpieczne ferie z policją